Zamówienie z kontem

Jak przetwarzamy Twoje dane w związku z założeniem konta na tygielartystyczny.pl

Kto administruje danymi?

Pani/Pana danymi administruje Marcin Dąbrowa prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą  Marcin Dąbrowa DON BROVA, NIP 6792512255, REGON 122551091 zwana w dalszej

części DON BROVA.

Dane kontaktowe: Wincentego Witosa, nr 20, 32-300 Olkusz

Gdzie może Pani/Pan zgłosić uwagi dotyczące ochrony danych osobowych?

Może Pani/Pan wysłać maila na adres [email protected]

Po co i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do tygielartystyczny.pl (art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu DON BROVA obejmującego przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych, prowadzenia statystyk, zestawień a także marketingu własnego (art.6 ust.1 lit. c RODO).
 • Przepis prawa tj. zapewnienie rozliczalności przetwarzania oraz rozliczenie zawartych za pośrednictwem tygielartystyczny.pl transakcji (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Czy i dlaczego możemy podjąć decyzję w sposób automatyczny?

Państwa dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Komu przekazujemy Pana dane?

Aby realizować nasze prawa i obowiązki prawne, możemy przekazać Pana dane osobowe:

 1. instytucjom, które prawo upoważnia do przetwarzania danych, organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
 2. podmiotom, którym powierzamy wykonywanie usług na naszą rzecz;
 3. podmiotom biorącym udział w transakcji (operatorzy płatności elektronicznych, poczta polska, firmy kurierskie, sieć paczkomatów).

Jak długo przechowujemy dane?

Informacje dotyczące konta przechowujemy przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń

z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, informacje o przeprowadzanych transakcjach

dotyczące zamówienia i jego realizacji będziemy przechowywać nie dłużej niż  przez 6 lat,

Gdy upłynie ten okres, zanonimizujemy dane.

Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:
 2. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
 3. prawo do wniesienia:              
 4. sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 5. uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ART. MEDIA, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 6. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 7. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 8. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a ART. MEDIA nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 9. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
 10. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 11. jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 12. jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 13. jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 14. jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ma Pan/Pani również prawo, aby wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony Pani/Pana danych. Więcej informacji: www.giodo.gov.pl.

Gdzie znajdzie Pan/Pani  więcej informacji na temat ochrony danych osobowych?

Na stronie tygielartystyczny.pl/polityka-prywatnosci

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi ART. MEDIA  zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. ART. MEDIA dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Zamówienie bez konta

Jak przetwarzamy Twoje dane w związku ze złożeniem zamówienia w tygielartystyczny.pl

Kto administruje danymi?

Pani/Pana danymi administruje Marcin Dąbrowa prowadząca działalność gospodarczą pod

firmą Marcin Dąbrowa DON BROVA, NIP 6792512255, REGON 122551091 zwana dalej DON BROVA

Dane kontaktowe: Wincentego Witosa, nr 20, 32-300 Olkusz

Gdzie może Pani/Pan zgłosić uwagi dotyczące ochrony danych osobowych?

Może Pani/Pan wysłać maila na adres [email protected]

Po co i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do tygielartystyczny.pl (art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ART. MEDIA obejmującego przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych a także marketingu własnego (art.6 ust.1 lit. c RODO).
 • Przepis prawa tj. zapewnienie rozliczalności przetwarzania oraz rozliczenie zawartych za pośrednictwem tygielartystyczny.pl transakcji (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Czy i dlaczego możemy podjąć decyzję w sposób automatyczny?

Państwa dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Komu przekazujemy Pana dane?

Aby realizować nasze prawa i obowiązki prawne, możemy przekazać Pana dane osobowe:

 1. instytucjom, które prawo upoważnia do przetwarzania danych, organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
 2. podmiotom, którym powierzamy wykonywanie usług na naszą rzecz
 3. podmiotom biorącym udział w transakcji (operatorzy płatności elektronicznych, poczta polska, firmy kurierskie, sieć paczkomatów)

Jak długo przechowujemy dane?

Informacje dotyczące zamówienia i jego realizacji będziemy przechowywać nie dłużej niż  przez 6 lat,

Gdy upłynie ten okres, zanonimizujemy dane.

Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:
 2. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
 3. prawo do wniesienia:              
 4. sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 5. uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ART. MEDIA, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 6. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 7. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 8. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a ART. MEDIA nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 9. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
 10. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 11. jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 12. jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 13. jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 14. jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ma Pan/Pani również prawo, aby wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony Pana danych. Więcej informacji: www.giodo.gov.pl.

Gdzie znajdzie Pan/Pani  więcej informacji na temat ochrony danych osobowych?

Na stronie tygielartystyczny.pl/polityka-prywatnosci

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi ART. MEDIA  zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. ART. MEDIA dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.