Polityka odnosi się do stron internetowych tygielartystyczny.pl oraz profili społecznościowych stron na facebook.com.

Polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Poniżej publikujemy informację, po to abyś mógł zrozumieć w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie.

Ochrona danych osobowych

 1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Informacje o sposobie przetwarzania danych publikujemy na stronie polityki prywatności. Podczas procedury założenia konta lub zakupu towaru w naszym sklepie przesyłamy informacje o sposobie przetwarzania danych.

 1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi tygielartystyczny.pl?

To tzw.:

 • dane internetowe które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników, atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
 • dane transakcyjne, jeżeli dokonujesz transakcji, dane mogą obejmować rodzaj zamawianego towaru, usługi, rozliczenie należności, sposób płatności
 • dane kontaktowe, takie jak email, adres dostawy, adres zamieszkania, jeżeli zakładasz konto lub zakupujesz towar lub usługę.
 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 365 dni.

Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii.

 1. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Marcin Dąbrowa DON BROVA zawarł umowy o współpracy i udostępnianiu sieci.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Marcin Dąbrowa DON BROVA dba  w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania postanowień nie gorszych niż standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:
 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do tygielartystyczny.pl (art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • zgoda:  na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies tygielartystyczny.pl/polityka-cookies (art.6 ust.1 lit. a RODO).
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Marcin Dąbrowa DON BROVA obejmującego przetwarzanie w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych a także marketingu własnego (art.6 ust.1 lit. c RODO).
 • Przepis prawa tj. zapewnienie rozliczalności przetwarzania oraz rozliczenie zawartych za pośrednictwem tygielartystyczny.pl transakcji (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:
 2. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
 3. prawo do wniesienia:
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Marcin Dąbrowa DON BROVA, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Marcin Dąbrowa DON BROVA nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 1. Ze swoich uprawnień w zakresie plików cookies możesz skorzystać wywołując płachtę RODO
 2. W zakresie pozostałych uprawnień możesz przesłać wniosek w dowolny sposób (list, email) Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na następujące dane:

Marcin Dąbrowa DON BROVA Wincentego Witosa 20, 32-300 Olkusz

Email: [email protected]

 1. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 2. Marcin Dąbrowa DON BROVA w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Marcin Dąbrowa DON BROVA może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pliki cookies

Gdy korzystasz z tygielartystyczny.pl, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się na naszej stronie. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w tygielartystyczny.pl wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji strony dla naszych Klientów. Niektóre funkcjonalności strony nie będą działały w sytuacji, gdy nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookie.

Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe.

Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka oraz nasze systemy analityczne.

Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika na stronie.

Dodatkowo wykorzystujemy także inne technologie podobne do plików cookie takie jak web beacons zwane pikselami. Są to niewielkie pliki graficzne pobierane przez Twój komputer lub urządzenie mobilne po otwarciu danej strony internetowej w Sklepie, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail czy aplikacji mobilnej. Wykorzystujemy je po to, by zapamiętywać Twoje preferencje, a także do celów marketingowych.

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie w celach określonych w nawiasach:

 • Google Inc. (Google Analytics, DoubleClick, Google Adsense i Google Adwords),

Facebook, (wysyłka mailingów),

Do czego wykorzystujemy pliki cookie?

 • przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony. Dane te wykorzystujemy do optymalizacji pod kątem odwiedzających nas użytkowników;
 • aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie ze stron i ułatwić Ci ich przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Twoich potrzeb;
 • w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy do Twoich preferencji;
 • do zapamiętania wybranych przez Ciebie ustawień oraz umożliwienia automatycznego uzupełnienia pola nazwy użytkownika na Twoim urządzeniu przy ponownym uruchomieniu strony.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookie były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie w następujący sposób:

 1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.
 3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane”, a potem „Ciasteczka”.
 4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookies”.
 5. W przeglądarce Safari: menu Ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać „Blokuj cookie”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Google Analytics

Wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics. do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne podstrony serwisu www. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej lub może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer).

Fanpage facebook/tygielartystyczny

 1. Informacje ogólne
  1. W związku z korzystaniem z niniejszego fanpage facebook/tygielartystyczny, przetwarzane mogą być dane osobowe użytkowników. Dostawcą usługi i głównym administratorem serwisu, w rozumieniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016.) jest firma Facebook Ireland Ltd. W ograniczonym zakresie administratorami jesteśmy także my, twórcy niniejszego fanpage.
  2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron fanpage Administratora lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną za pomocą Facebooka.
  3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych w związku z prowadzeniem fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Pełną treść polityki prywatności naszej spółki znajduje się pod adresem: tygielartystyczny/polityka-prywatnosci
  4. Pełna treść polityki prywatności firmy Facebook Ireland Ltd. znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  5. Administratorem fanpage jest: Marcin Dąbrowa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Dąbrowa DON BROVA.
  6. W celu lepszego zrozumienia sposobu odbioru naszego fanpage oraz lepszego dopasowania treści reklamowych korzystamy ze statystyk serwisu. W tym zakresie jesteśmy, wraz z firmą Facebook Ireland Ltd., współadministratorami (w rozumieniu Art. 26 RODO).
   Zakresy obowiązków i odpowiedzialności współadministratorów oraz relacje pomiędzy współadministratorami a użytkownikami znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
   Sposób działania i zakres zbieranych informacji przez Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych/ kategorie przetwarzanych danychAdministrator przetwarzając dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystanie z fanpage może posiadać informacje o:
  1. polubieniu fanpage
  2. aktywności na fanpage
  3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników
  4. imię, nazwisko, zdjęcia profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek użytkownika), inne dane osobowe, które użytkownik udostępnia na portalu (stosownie do ustawień prywatności);
  5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne.
  6. treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który użytkownik zawarł w związku z okolicznościami korespondencji).
 3. Cel przetwarzania danych osobowychDane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. prowadzenia niniejszego fanpage,
  2. prowadzenia komunikacji z użytkownikiem,
  3. prowadzenia kampanii reklamowych w serwisie Facebook.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe użytkownika będą przetwarzane, w zależności od okoliczności, na podstawie:
  • 6 lit. b RODO – w przypadku, gdy użytkownik kontaktuje się z nami w celu zawarcia umowy, lub chęci zawarcia umowy,
  • 6 lit. a RODO – w innych przypadkach kontaktu zainicjowanego przez użytkownika,
  • 6 lit f RODO – dla danych przetwarzanych w celu prowadzenia fanpage, celów statystycznych, marketingu produktów własnych, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, ochrony zasobów sieciowych podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych Dane użytkownika będą przetwarzane tak długo jak istnieje relacja między jego kontem, a naszym fanpage (np. komentarz użytkownika pod naszym postem) lub do czasu cofnięcia zgody (jeśli była ona podstawą przetwarzania danych) lub wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu do przetwarzania danych w określonym zakresie.
 6. Odbiorcy danychPaństwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
  • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Prawa użytkownika
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
   2. dostępu do swoich danych osobowych,
   3. sprostowania danych osobowych,
   4. usunięcia danych osobowych,
   5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. przenoszenia danych osobowych,
   7. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
   8. możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  2. Cofnięcie zgody i sprzeciw mogą być wyrażone poprzez:
  3. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw lub cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przedstawiania (wyświetlania) reklam behawioralnych na stronie: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory